IT & Datorsupport

Underhåll och kontroll är det viktigaste för att skapa en förutsägbar IT-kostnad. Det är också en av hörnstenarna i en fungerande IT-miljö – En IT-miljö som skapar möjligheter, inte problem.

Datorsupport

Våran datorsupport hjälper till vid akuta problem med datorer, skrivare och annan utrustning som finns i din miljö. I våran verkstad utför vi reparationer av trasig hårdvara. Vi har ett sortiment med de vanligaste reservdelarna på lager, för att se till att din verksamhet kan vara igång så fort som möjligt.

Regelbunden service

Vi hjälper ditt företag med underhåll genom regelbunden service. Vi ser till att dina servrar och klienter har senaste säkerhetsuppdateringarna samt att antivirus och brandvägg fungerar. Dessutom gör vi kontroller av operativsystem och hårdvara, för att försöka förutse problem som kan orsaka störningar i driften.

Dokumentation

Vi dokumenterar alltid förändringar som vi gör i din IT-miljö. Finns det ingen dokumentation över systemet sedan tidigare, kan vi hjälpa dig att upprätta en sådan, allt för att du skall känna dig trygg i din IT-miljö.

Övervakning

För utrustning som är extra kritisk för verksamheten finns möjlighet att ingå i vårt övervakningssystem. Här kan ni få ut grafik och historik över hur exempelvis nätverkstrafik eller hårddiskbelastning har varit över en period. Samtidigt går larm ut till mobiler och e-post om ett tröskelvärde överskrids, detta gör att vi kan bli varse om något händer även om ni på plats inte märker av det.