Hyrd Server

Vi har fler smarta molntjänster. Läs mer om dem här.Hyr Din server och bli fri från alla bekymmer!

Vi erbjuder dig – att till en fast månadskostnad – få en komplett server-lösning. Konceptet hyrd server består i flera olika delar, som tillsammans skapar en helhet.

Hyrd Server

All hårdvara hyrs av oss. För det mesta handlar det om en så kallad virtuell server (VPS). Detta innebär i korthet att:

  • • Din server blir aldrig gammal
  • • Högre tolerans för hårdvarufel
  • • Snabb uppgradering vid behov

All hårdvara finns i vår egen serverhall i Katrineholm. Serverhallen är utrustad med dubbla kylanläggningar, UPS samt ett reservkraftsaggregat som drivs med diesel.

Mjukvara

Precis som du hyr hårdvaran, så hyr du även mjukvaran. Vi tillhandahåller ett stort utbud av Microsoft-produkter som t.ex. Windows Server och Office. Du kan t.o.m. hyra en enskild applikation som t.ex. Microsoft Outlook.

Till tjänsten kan du naturligtvis koppla dina egna applikationer. Vi har driftssatt ett flertal affärssystem i vår miljö bl.a. Visma, Mamut, Hogia och Pyramid. Begränsningarna sätts av mjukvaruleverantören, inte av oss. Självklart hjälper vi dig att undersöka möjligheterna kring just din specifika applikation.

Programmen körs via tekniken Remote App. Det innebär att applikationen ser ut att köras lokalt på din dator, men i själva verket sker allt arbete på servern. Möjlighet finns även att köra i fullt terminalserverläge, som flyttar hela ditt skrivbord till servern.

Flexibilitet

Du kopplar upp dig mot systemet med krypterad Terminal Server anslutning.  Så länge som du har en internetuppkoppling så har du tillgång till servern.

Kostnadseffektivitet

Till skillnad mot en traditionell serverlösning, så skapar hyrd servern en förutsägbar kostnad. Vi står för hård- och mjukvara.

Debiteringsmodellen består av tre delar.

Grundpris server – Grundkostnad för servern. Beror på hur mycket minne samt processorkraft som behövs.
Licenser – Licenser för Windows Server samt eventuella program du väljer att köpa till. Debiteras per användare.
Säkerhet – Kostnad för vår tjänst Online Backup som tar backup på din data samt eventuellt antivirusprogram.

Du debiteras måndadsvis, enbart för det du har utnyttjat. Antalet licenser, mängd backup m.m. kan därmed variera över tid och anpassa sig till ditt företags behov.

Kontakta oss för en demonstration så visar vi möjligheterna och tar fram en prisbild anpassad efter dina specifika behov!