Systemutveckling

Vi har stor erfarenhet när det kommer till systemutveckling av  webbaserade specialsystem. Möjligheterna är stora och ett websystem är alltid tillgängligt, på flera olika enheter.

Systemutveckling från grunden

Du letar efter ett system som inte finns på marknaden, eller så är befintliga system inte anpassade efter just dina behov. Vi hjälper dig från grunden och tar fram ett system som är helt anpassat efter din verksamhet. Du som kund behöver inte fundera på tekniken, utan det är dina affärsbehov som styr.
Exempel på system som vi har utvecklat från grunden:

  • Planeringssystem för industri komplett med kategorisering, materialplanering och personalstöd. Aktuella jobb visas på terminaler där personalen själva kan anmäla sig till helgjobb m.m.
  • Trendanalys utifrån filer från kund eller leverantör. Filerna laddas upp ett system som sedan visar en lättförståelig grafik istället för hundratals rader i ett Excel-ark.
  • SMS-system med stöd för mallar och grupper. Enkelt och smidigt direkt på datorn.

Integrering befintligt system

Självklart bygger vi även integreringar mot ditt befintliga system. Det kan handla om att skapa rapporter och analyser som inte finns som standard, samkörning av data från flera olika system eller förenkling av ett arbetsflöde.